Životní pojištění

Životní pojištění by mělo ochránit rodinu před neočekávanými událostmi a aby se nedostala do tíživé životní situace, ať už následkem úrazu či nemoci. Pojistka by měla být sjednána na hlavního živitele rodiny, který má vyšší příjem. Je potřeba zvážit jaká připojištění by smlouva měla krýt – např. smrt, závažná onemocnění, invaliditu, úraz, pracovní neschopnost z důvodu nemoci či úrazu aj. Jednou smlouvou se dá zajistit celá rodina.

Životní pojištění lze uzavřít buď jako rizikové, kde platíme pouze za rizika, která si sjednáme nebo jako investiční, kde část financí bude zhodnocována. Je na klientově rozhodnutí, jak chce mít pojistku postavenou.

Co je důležité vědět před uzavřením pojistné smlouvy?

1. Čím dříve pojištění uzavřeme, tím lépe. Čím je člověk starší, tím stoupá cena za jednotlivá rizika.

2. Cenu pojistného ovlivňuje i riziková skupina, tj. zaměstnání a také úroveň provozovaného sportu.

3. Prostudovat výluky, které pojišťovny mají, abychom při případném úrazu či nemoci nebyli překvapeni, že nám pojišťovna nebude plnit. Některá pojišťovna může krýt invaliditu z důvodu psychického onemocnění a jiná ne.

4. Vybrat si takovou pojišťovnu, která bude krýt rizika se zdravotními problémy, které máme. I nemocného člověka může pojišťovna přijmout do pojištění, většinou však za přirážku.

5. Při vyplňování zdravotního dotazníku, je potřeba VŽDY uvádět pravdu a vše co by mohlo ovlivnit při případné pojistné události výplatu plnění. Nezapomeňte, že Vaši zdravotní dokumentaci si pojišťovna může vyžádat od lékaře a v případě sdělení nepravdivých údajů či nesdělení vůbec, může odmítnout plnění či smlouvu vypovědět.

6. Jakoukoli změnu, ať už adresu trvalého bydliště, změnu profese či jiné, je potřeba pojišťovně nahlásit.

7. Pojistná událost by měla být nahlášena řádně a se všemi podstatnými náležitostmi, a to z toho důvodu, aby pojišťovna začala plnit co nejdříve.

(vloženo dne 10. 10. 2017)

Mohlo by Vás zajímat:

24.07.2018

Chystáte se na dovolenou do zahraničí autem?

Zjistěte si, zda jsou vaše asistenční...

12.07.2018

Prázdniny jsou v plném proudu - HURÁ NA DOVOLENOU, proto nezapomeňte uzavřít cestovní pojištění...

21.02.2018

Jarní prázdniny jsou v plném proudu a většina z nás vyráží na hory nejen v ČR, ale...

10.10.2017

Životní pojištění by mělo ochránit rodinu před neočekávanými událostmi a aby se nedostala do t...

                                 Facebook Jistota na cesty  Twitter Jistota na cesty  Google+ Jistota na cesty  Email JIstota na cesty